Jun 8, 2011

Claim a daily bonus of 0.01 to 0.02 USD to your OKPAY wallet

Đây là chương trình daily bonus dành cho các khách hàng sử dụng OKPAY giá trị mỗi lần bonus từ 0.01 đến 0.02 USD, bonus sẽ được gửi ngay lập tức vào tài khoản OKPAY của bạn.
Step 1: Đầu tiên cần có một tài khoản OKPAY (Nếu chưa có tài khoản OKPAY bạn có thể xem hướng dẫn đăng kí tại đây ) và đăng nhập vào tài khoản copy OKPAY ID như hình dưới
 Step 2:
- Truy cập đến trang web: http://www.ok-change.com/bonus/ điền OKPAY ID của bạn vào ô OKPAY Account và điền vào tỉ giá trao đổi giữa 2 loại tiền tệ vào ô Enter our rate of exchange of OK EUR for OK USD và nhấn vào Get bonus


Ô Enter our rate of exchange of OK EUR for OK USD bạn có thể xem tại trang web: http://www.ok-change.com


Received Bonus


0 comments:

Post a Comment