Jun 8, 2011

Hướng dẫn mở tranh chấp, lấy lại tiền đã đầu tư vào các trang scam trong AlertPay

Bài viết trước đã giới thiệu đến các bạn chức năng Open a Dispute của PayPal nhằm lấy lại tiền khi đã đầu tư vào các trang scam hoặc khi mua bán, thanh toán online. AlertPay cũng có chức năng này,  mục đích chung của AP và PP là bảo vệ tài sản hợp pháp của khách hàng, người mua hàng, nhưng cách thức thực hiện, cách thức review là khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu và so sánh Open a Dispute trong AP là như thế nào !

Trước khi quyết định mở một tranh chấp, AlertPay khuyên bạn nên liên hệ với seller (các admin PTC, các shop online...) để có được những giải thích và giải quyết thỏa đáng bằng giao tiếp giữa 2 bên. Liên hệ với seller thông qua địa chỉ email của họ cung cấp trong AlertPay hoặc số điện thoại.

Nếu không thể giải quyết theo cách đó hoặc seller không hợp tác giải quyết, bạn nhờ AlertPay can thiệp bằng cách mở một tranh chấp giao dịch (Open a Dispute). Lưu ý một số điều kiện cần trước khi mở tranh chấp:
  • Tài khoản AP của bạn đã verified
  • Chỉ mở tranh chấp được với các giao dịch trong vòng 30 ngày (với PP là 45 ngày)
  • Sau khi đầu tư tài khoản AP chưa nhận bất kỳ giao dịch nào từ trang web đó
  • Cung cấp các bằng chứng để AlertPay xem xét và đưa ra kết quả tranh chấp

Tiến hành mở tranh chấp:
Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://helpdesk.alertpay.com/ và chọn Submit a Ticket

Bước 2: Chọn Transaction Dispute và nhấn Next

Ngoài ra có một số trung tâm khác nếu bạn cần hổ trợ:
Signup/Password Support: Hổ trợ về Đăng kí/Mật khẩu
Verification Support: .....................Xác minh tài khoản
General Support: .....................Tổng quát
Banking Support: .....................Ngân hàng
Credit Card Support: .....................Credit Card
Security/File a Report: : .....................Bảo mật/Báo lỗi
Integration Support: .....................Hội nhập
Business Development: .....................Phát triển kinh doanh
Transaction Dispute: .....................Mở tranh chấp giao dịch
Business Helpdesk Support: .....................Hổ trợ Business

Bước 3: Tiếp theo bạn điền đầy đủ thông tin, chính xác và yêu cầu phải giải thích chi tiết, rõ ràng nội dung tranh chấp. Đưa ra nhiều bằng chứng sẽ giúp bạn giành lợi thế và có cơ hội lớn hơn để chiến thắng trước seller.

Reference Number(s): * Mã số của một giao dịch có 20 số dạng: XXXXX-XXXXX-XXXXX
Transaction completed less than 30 days?: * Lựa chọn Yes
Have you attempted to resolve this issue with the merchant directly?: * Bạn đã liên hệ với seller chưa ? Chọn Yes or No
I understand it can take up to 30 days to complete the investigation? I will not submit multiple tickets regarding this same dispute. : *  Bạn nên biết có thể mất 30 ngày cho việc mở tranh chấp này ! 

Quan trọng:
  • Bạn cần cung cấp bằng chứng cho thấy việc bạn mở tranh chấp là đúng và số tiền tranh chấp là số tiền hợp pháp của bạn
  • AlertPay sẽ căn cứ vào các yếu tố khi tiến hành điều tra tranh chấp: Terms of Service, Bằng chứng cho thấy trang web này đã Scam (Suspended acc, disable cashout, Banned không lý do... ). Hãy chụp lại và gửi cho AP

0 comments:

Post a Comment