Jun 8, 2011

Theo bạn có nên đầu tư vào BigTimeBux hay không ?

Bigtimebux đã đi vào hoạt động được một thời gian và số lượng thành viên cũng khá lớn: 11542 thành viên, tổng số tiền đã thanh toán: $1452.02, một con số ấn tượng đối với bất kỳ trang PTC nào, họ tự giới thiệu là Incrasebux-3 (Globobux là được xem là Incrasebux-2). Bigtimebux đi theo hướng phát triển của Incrasebux sử dụng Rule của chính Incrasebux và có một chút điều chỉnh nhưng không nhiều.


 
 
 
 
Ads
Thanh Toán
 Thời Gian
eBanking
$0.007
$2 First 
45 days
PP/AP/LR
 
 

 
Số Ads
 Referra
 Quốc Gia
Xóa Tài Khoản
4 Ads +
1 LEVEL 
10 Direct Limit
Tất Cả
 TOS


1. New Site - BigTimeBux là một trang mới, hình thức hoạt động tương tự 90% như Incrasebux 
2. Proof Payment -  Là bằng chứng chứng minh trang web vẫn đang trả tiền cho thành viên, các payment proof được cập nhật tại forum

3. Forum - Forum là nơi thảo luận, hổ trợ, post payment proof... mọi hoạt động của của một trang PTC đều qua forum (xem forum để biết trang đó scam hay vẫn trả tiền). Hầu hết các trang PTC hiện nay đều có forum, nếu không có trang PTC đó không sớm thì muộn sẽ scam :
4. Instant Payments - Là lựa chọn tốt nhất để tham gia một trang PTC nếu trang đó thanh toán instant

5. FAQ và TOS - Điều khoản của một trang web PTC, trước khi đầu tư bạn nên xem kỹ FAQ và TOS của trang web đó:

6. Chủ trang web & Domain
Điểm đáng chú ý: Domain được mua 2 năm 20/01/2011 - 20/01/2012


7. Script - Sử dụn script GeN4 by http://www.ptcpay.com/


10. Rank cao - Rank Alexa hiện tại 30.000 khá tốt đối với một trang web mới đi vào hoạt động chưa lâu

11. Direct Limit - Tài khoản Standard giới hạn 10 Direct Referrak và tăng lên nếu mua các gói nâng cấp. 

12. Rent Referral - Giá thuê ref khá cao, bạn có thể thuê 100 referral mỗi lần và cách nhau tối thiểu 7 ngày:
  • Standard: Giá thuê 0.50$/referral
  • Silver: Giá thuê 0.40$/referral
13. Upgrade - Có các loại tài khoản nâng cấp là Tin, Bronze, Silver, Dinamond và Ultimate. Gói nâng cấp Silver giá 90$


Một số điểm lưu ý khi tham gia BigTimeBux
  •  Số tiền có thể cashout dựa trên % số tiền đầu tư: $5 + 150% ( nghĩa là bạn chỉ có thể cashout tối đa 150% số tiền đã đầu tư vào + 5$)
  • Thời gian thanh toán của loại tài khoản miễn phí là 30 days business (tức khoảng 45 ngày) tuy nhiên thời gian thanh toán vói các loại tài khoản đã nâng cấp khác là Instantly. Vì vậy để tham gia trang này bạn nên đầu tư ít nhất 3.5$ để mua gói nâng cấp Tin, nếu có vốn bạn có thể đầu tư vào gói cao hơn.
  • Giá thuê ref ở bigtimebux là khá cao $0.50 đối với loại tài khoản standard và 0.4$ đối vơi loại tài khoản Silver. Vấn đề chi phí dành cho thuê ref là một vấn để đối với trang này
  • Bạn có thể đầu tư hoặc không đầu tư vào trang này nhưng nhìn chung đây là một trang rất có tiềm năng, đi theo con đường của IncraseBux và được Incrasebux cố vấn, có thể xem đây là Incrasebux thứ 3, rất nên xem xét để đầu tư.
Nếu bạn quan tâm đến Bigtimebux, hay cho mọi người biết đánh giá của bạn !

0 comments:

Post a Comment