Jun 8, 2011

Hướng dẫn đăng kí, đọc mail và rút tiền từ Bux-Matrix

I. Đăng kí:
- Link trực tiếp: Đăng kí Bux-Matrix
- Hoặc click vào banner để đăng kí
Thông tin: 4 Ads, 0.005$/click + 0.004$/mail, Thanh toán $2 - AP
- Tiếp theo, click vào chữ nhỏ bên phải: Registration

- Và điền các thông tin cần thiết như trong ảnh

- Click vào Register để hoàn tất đăng kí, rất đơn giản. Bây giờ để click Ads bạn vào Browse ADS trên Menu và khi xem quảng cáo thì xem lần lượt từng link.

II. Hướng dẫn cách đọc mail và rút tiền về Alertpay
1. Đọc mail:
- Khi đọc mail do Bux-matrix gửi bạn sẽ nhận được 0.004$/mail, thường thì trung bình 5 mail/ ngày. Trong mail Megasolo cuối mail sẽ có dòng chữ Click the link to receive credits bạn click vào đó và đợi countdown trong 15s, không như khi click Ads bạn có thể xem nhiều mail cùng lúc mà vẫn được tính tiền
- Tương tự với Buxify: mỗi mail sẽ có giá trị 0.003$ đối với Free và 0.03$ đối với Iron, cách đọc mail thì giống nhau


2. Rút tiền ( Request payment )
- Bux-matrix chỉ chấp chấp nhận thanh toán qua duy nhất Alertpay và cách rút tiền ( Request payment ) cũng không giống các trang PTC khác vì vậy mình sẽ hướng dẫn luôn phần này:
Thông tin:
- Min pay lần 1 - 2$; lần 2 - 4$; lần 3 - 6$; lần 4 - 8$..... các lần sau min 10$
- Thời gian thanh toán lần 1, 2, 3 khoảng 7 ngày, lần 4, 5, 6...... thanh toán rất nhanh - trong vòng 12h

Bước 1:
- Khi tài khoản đủ min pay bạn click vào nút Request payment bên phải

Bước 2:
- Click: convert your money to CASH here,
- Dòng phía trên convert your money to ADVERTISING points here ( dùng số tiền kiếm được để mua quảng cáo ) không cần quan tâm

Bước 3: Click click here to get paid

- Một dòng thông báo rằng bạn đã request thành công và hãy đợi thanh toán của bạn trong 7 ngày


- Proof đã nhận: Vì đây là lần thứ 5 nhận tiền nên thanh toán được thự hiện rất nhanh, chỉ trong 3h là đã nhận được proof

0 comments:

Post a Comment