Jun 8, 2011

Buxify - Legit sites - Hướng dẫn cách kiếm tiền upgrade để được chia lãi

1. Giới thiệu:
Buxify là một site PTC nhưng hình thức không giống như các site PTC khác, cách thức chia lãi của nó nhiều người sẽ nghĩ nó là 1 site HYIP nhưng không đây là một site PTC và có rất nhiều điều thú vị ở site này:

+ Các site PTC kiếm tiền bằng cách click Ads, ( thông thường là 0.01$/click,và click khi đủ 2$ thì thanh toán)  
+ Site này khi click Ads ( 1 ngày có 10 Ads, 0.01$ / Ads) thì tiền sẽ được cộng vào Account Balance. Account Balance là tài khoản không rút được mà muốn rút tiền bắt buộc phải nâng cấp tài khoản ( upgrade ) và sau đó nó sẽ dựa theo số tiền trong Account Balance để chia lãi, lãi sẽ được chia hằng ngày và khi lãi trên 1$ thì có thể rút 

- Thanh toán khi bạn đã upgrade và số tiền trong Dividends to cashout trên 1$, thời gian thanh toán trang này là 2-3 ngày qua Alertpay

2. Đăng kí: Khi đăng kí bạn sẽ đc cộng $5 vào Account Balance
- Link trực tiếp: Đăng Kí Buxify
- Hoặc click vào banner phia dưới để đăng kí

3. Hướng dẫn và chú ý khi upgrade
- Đây là một sites cực kì uy tín nhưng nhược điểm của nó là không cho phép tài khoản bình thường ( tài khoản FREE ) rút tiền bạn muốn rút tiền thì bắt buộc phải upgrade. 

 - Tuy nhiên, bạn phải cân nhắc lại để sao cho nâng cấp có lợi nhất nếu upgrade quá sớm khi Account Balance quá thấp thì bạn sẽ được chia lãi hàng ngày thấp vì vậy tháng đầu sẽ lỗ nhiều. Bạn phải lựa 1 trong chọn 2 cách sau:

+ Một là: chấp nhận upgrade sớm và chấp nhận lỗ tháng đầu nhưng bù lại số tiền trong Account Balance sẽ tăng rất nhanh và tháng sau bạn sẽ có lãi, vì nếu tài khoản chưa upgrade 1 click = 0.01$, nhưng khi upgrade lên Iron 1 click = 0.065$
+ Hai là: click ads và đọc mail hằng ngày để tăng số tiền trong Account Balance lên ít nhất trên 20$, sau đó dùng 10$ Alertpay upgrade lên Iron, tháng đầu chắc chắn sẽ lãi, và tháng sau sẽ cao hơn tháng trước - lãi nhiều hay ít còn phụ thuộc vào số tiền trong Account Balance cao hay thấp


Balance Information Payout % 10.6% ==>>Phần Trăm Sô tiền đã nhận / số tiền đầu tư
Total Spent US $10.00 ==>>Số tiền đã đầu tư vào
Account Balance BuxifY $ 29.196 ==>> Tài khoản Main Balance
Total Amount Paid US $1.06==>> Số tiền đã nhận
Spent from Balance (Ads/Refs) Buxify $0.00 ==>> Số tiền đã sử dụng từ Main Balance
Dividends to cashout US $1.411 ==>> Đây là số tiền đc chia hằng ngày có thể rút nếu min $1
Pending Cashout US $0 ==>>Số tiền đang request

UPGRADE
Bảng Giá


- Một vài chú ý khi Upgrade:
+ Tài khoản upgrade không được click > 200 Ads/ tháng đó nếu không sẽ trở về tài khoản FREE
+ Site này cùng admin với Bux-Matrix đã hoạt động hơn 2 năm, hằng ngày 2 trang này sẽ có 4-5 mail gửi về, đối với BUXIFY thì tài khoản FREE 0.003$/ mail, còn tài khoản đã upgrade thì 0.03$/ mail , sẽ được cộng vài Account Balance

+ Khi quyết định upgrade thì bạn nên dùng $10 AP để upgrade, nên chọn upgrade bằng tài khoản AP , có thể upgrade bằng số tiền trong Account Balance (nhưng không hiệu quả bằng upgrade bằng AP ) nếu:

  • Free members with 1 upgraded member as referral get an IRON upgrade if their account balance is over Bfy$20.00
  • Free members with 2 upgraded members as referrals get an IRON upgrade if their account balance is over Bfy$15.00
  • Free members with 3 upgraded members as referrals get an IRON upgrade if their account balance is over Bfy$10.00

Kết Luận: Việc tăng số tiền trong Account Balance lên nhanh là cực kỳ quan trọng vì Buxify dựa vào số tiền này để chia lãi hàng ngày. Đây là một site đầu tư hấp dẫn, cùng với độ uy tín trên 2 năm thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi quyết định tham gia vào site này 

Chúc các bạn thành công ! 

0 comments:

Post a Comment