Jun 8, 2011

Danh sách cập nhật các trang PTC hiện tại - Paying

Danh sách cập nhật các trang PTC hiện tại - Paying

buxsyde
AccountPer clickRef clickPayoutCashout
Time
Ads per
day
Payment
Processors
Standard$0.01$0.005$2.00Instant4 AdsPP/AP

banabux
AccountPer clickRef clickPayoutCashout
Time
Ads per
day
Payment
Processors
Standard$0.01$0.005$2.00Instant4 AdsLR/AP

bux4real
AccountPer clickRef clickPayoutCashout
Time
Ads per
day
Payment
Processors
Standard$0.01$0.005$2.0015-30 days6 AdsPP/AP

Bigtimebux
AccountPer clickRef clickPayoutCashout
Time
Ads per
day
Payment
Processors
Standard$0.007$0.004$2.0045 days4PP/AP
Premium$0.012$0.008$2.00Instantly8

GloboBux
AccountPer clickRef clickPayoutCashout
Time
Ads per
day
Payment
Processors
Standard$0.007$0.004$2.0045 days5PP/AP/LR
Silver$0.012$0.008$2.00Instantly8

NeoBux
AccountPer clickRef clickPayoutCashout
Time
Ads per
day
Payment
Processors
Standard$0.001$0.0005$2.00Instantly4PP/AP
Premium$0.01$0.001$2.00Instantly9


Bux-matrix
AccountPer clickRef clickPayoutCashout
Time
Ads per
day
Payment
Processors
Standard$0.005$0.002$2.002-3 days4AP
Premium$0.01$0.005$2.002-3 days9

Buxify
AccountPer clickRef clickPayoutCashout
Time
Ads per
day
Payment
Processors
Standard$0.01$0.003$1.002-3 days10PP/AP
Iron$0.01$0.003$1.002-3 days10
Đầu tư và chia lợi nhuận, phải nâng cấp để được rút tiền
AccountPer clickRef clickPayoutCashout
Time
Ads per
day
Payment
Processors
Standard$0.01$0.003$1.00Instantly10PP/AP
Iron$0.01$0.003$1.00Instantly10
Đầu tư và chia lợi nhuận tương tự như Buxify
IncraseBux
AccountPer clickRef clickPayoutCashout
Time
Ads per
day
Payment
Processors
Standard$0.007$0.003$2.0045 days5PP/AP
Premium$0.008$0.004$2.00Instantly9


Chú ý:
- Mỗi tài khoản chỉ được phép sử dụng tối đa 3 máy tính ( IP address) trong 10 ngày để View Ads
- Tài khoản Neobux chỉ nhận được giới thiệu trực tiếp (direct ref) khi là thành viên trên 30 ngày và click trên 100 Ads
- Thời gian reset Ads ở Neobux là 23h 45 giờ Việt Nam vì vậy bạn không được click Ads sau thời gian này nếu bạn click thì Neobux sẽ tính là hôm đó bạn click 8 Ads và hôm sau sẽ không còn quảng cáo nào (Ads) để click và bạn sẽ không nhận được tiền từ direct ref ngày hôm đó

0 comments:

Post a Comment