Jun 8, 2011

[Manual Surf] [Easyhits4U] Vừa lướt web vừa kiếm tiền - $0.3/1000 viewed

- Đây là trang manual surf rất uy tín nếu bạn surf web kiếm tiền hay SEO cho blog của mình thì trang này rất thích hợp

- Cách tính tiền ở trang này:
+ Khi bạn surf đủ 1000 trang bạn sẽ nhận được 0.3$ + Credits
+ Khi ref surf đủ 100 trang bạn sẽ nhận đươc 0.1$, có 5 cấp giới thiệu tương ứng 5 cấp hoa hồng (10% - 5% - 3% -2 % - 1% of credits)
+ Thanh toán khi đủ $3 AP/PP, Thời gian thanh toán là 7 ngày

- Đăng Kí: click vào đây để đăng kí: Đăng kí Easyhit4U.com
Your 1:1 Traffic Exchange
- Sau khi đăng kí và kích hoạt mail xong vào Account Stats > Assign để thêm website/blog vào
+ Thêm URL, title và nhấn Submit site
- Đế bắt đầu Surf hãy lựa chọn Start Surfing 15sec hoặc Start Surfing 20sec. Mỗi lần Surf bạn được 0.5 credit khi chon 15s và nhận được 1 credit khi chọn Surf 20s.

- Vào Account stats > Assign để đăng kí credits bạn kiếm được
+ Nhập Credits bạn kiếm được vào ô Assign credits > nhấn Assign
PowerMenu và Browser  - đây là 2 công cụ dùng để cố định và thu nhỏ cửa sổ rất tiện khi surf
Download PowerMenu
Download Browser

Sau đó cài đặt PowerMenu, mở Browser nhập đường dẫn Easyhits4U.com > đăng nhập và bắt đầu surf ( các bạn có thể tùy chỉnh của sổ sao cho thuận lợi nhất )
- Tùy chỉnh cửa sổ luôn luôn trên các cửa số khác
  - Thu nhỏ cửa sổ

0 comments:

Post a Comment