Jun 8, 2011

Kiếm tiền CPC với Bidvertiser thích hợp với Blogger Việt Nam

Bạn muốn kiếm tiền với website/blog/forum có thể lựa chọn kiếm tiền CPC với: Google Adsense, Adbrite.. nhưng không phải trang nào cũng cho phép chèn Ads vào Blog ngôn ngữ Tiếng Việt và Google Adsense cũng không phải để đăng kí. Bidvertiser cho phép bạn chèn Ads vào trong Blog Tiếng Việt và rất dễ dàng đăng kí, khi tham gia bạn còn nhận được $20 USD để quảng cáo cho Blog của mình
- Bidvertiser là một trang CPC, CPC là từ viết tắt của Cost Per Click, khi tham gia vào CPC bạn sẽ được trả tiền từ những cú click chuột, nó phụ thuộc vào traffic của blog bạn, có càng nhiều người quan tâm đến blog bạn và có nhiều người click chuột bạn sẽ nhận được càng nhiều
Click vào banner phía trên và chọn Join Now-It's PREE
First Name: Tên
Last Name : Tên Đệm + Tên
Phone : +84...số điện thoại
Email Address : Email
Choose your User Name: Tên đăng nhập
Choose your Password : Mật khẩu
Confirm Password : Mật khẩu
Preferred payment method : Chọn PayPal
Paypal Account (Email) : Gõ vào Email PayPal
Country : Viet Nam
State : Outside of the US
Street Address : Số nhà, đường, phường, quận, thành phố
Zip Code : Ví dụ 70999 ( Hồ Chí Minh), 10999 (Hà Nội)

- Tiếp theo nhấn nút Get Activation Code để Bidvertiser gửi tới email của bạn một Mã số xác minh và điền vào trong ô để hoàn thành đăng kí
- Để cài đặt quảng cáo trên blog bạn vào PUBLISHERS CENTER >> Add New BidVertiser
+ BidVertiser Title: Tiêu đề Publisher
+ URL of your website: Link blog/web 
+ 3rd party ad server / URL forwarding (optional) Tùy chọn
+ Primary language of your website: Ngôn ngữ chính của blog của bạn
+ Select a category that most accurately describes your website: Mô tả
nội dung chính blog của bạn
Sau đó, nhấn nút Finish

2. Hiệu chỉnh Quảng Cáo:
- Hiệu chỉnh kích thước quảng cáo để phù hợp với vị trí đặt trên blog của bạn. Nhấn nút Choose Template
- Lựa chọn các mẫu quảng cáo có sẵn hoặc hiệu chỉnh theo ý thích:
3. Chèn quảng cáo vào Blog
- Click vào Get Ad Code để lấy mã quảng cáo và chèn vào một nơi trong blog mà bạn thích

4. Thanh toán từ BidVertiser
- Thanh toán tự động nếu tài khoản của bạn đạt $10 USD sau 30 ngày

0 comments:

Post a Comment